Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitą

Nuo 2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas. Vykdydami šio įstatymo nuostatas, Fondo valdybos teritoriniai skyriai parduos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles bei administruos paslaugų gavėjų už paslaugų teikėjus mokamas privalomojo sveikatos draudimo įmokas (9 procentus nuo apskaičiuoto ar sutarto atlygio sumos). Sodininkai, ūkininkai ar miškininkai paslaugų teikėjams gali tiesiog išrašyti paslaugų teikimo kvitą, tai gerokai papraščiau nei sudaryti terminuotą darbo sutartį.

1. Galiojanti Paslaugų kvitų knygelės kaina – 5,75 Lt (penki litai septyniasdešimt penki centai) su PVM.

2. Už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles (toliau – Paslaugų kvitų knygelės) turi būti sumokėta į Fondo valdybos sąskaitą AB DNB LT82401004200093865, mokėjimo kodas – „400“;

3. Fondo valdybos teritorinių skyrių, kuriuose galima nusipirkti Paslaugų kvitų knygeles, sąrašas su jų adresais;

4. Nuorodos į aktualius teisės aktus:

– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas (Žin., 2012, Nr.136-6965);

– Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr.29-1398);

– Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.A1-74/3D-140 „Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr.22-1098);

– Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.V-123 „Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr.28-1374);

5. Pranešimo apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus forma (PKV,01 forma).

 

Šaltinis: “Sodra“