Siūlo nekeisti valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio

Seime pristatytas Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2014 m., įstatymo projektas, kuriuo siūloma 2014 m. patvirtinti bazinį dydį – 450 Lt (tokį patį, kuris galiojo 2013 m.).  Nustatytas bazinis dydis bus taikomas valstybės politikų, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginėms algoms, Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimams ir karių tarnybiniams atlyginimams bei kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms apskaičiuoti 2014 m. Svarstymo Seimo posėdyje data – lapkričio 26 d.

 

Šaltinis: Seimas