Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2013, Nr. 75-3756) ir vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, nauja redakcija išdėstė GPMĮ 20 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kurio nuostatos suderintos su Finansų ministerija (2013-12-09 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1320880)-6K-1310167).

Komentaras yra paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje.

 

Šaltinis: VMI