Pasveikino kolegas

Latvijos buhalterių asociacija įstojo į Tarptautinę buhalterių asociaciją (IFAC ) ir jos nariai privalės laikytis TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso reikalavimų. Lietuvoje tik Lietuvos auditorių rūmai yra TBF narys. LR audito įstatymo 4 str. numato, kad „audito įmonės ir auditoriai, atlikdami auditą, privalo laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų“.

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija pasveikino Latvijos  buhalterių asociacijos prezidentą  Andrejs Ponomarjovs narystės TBF  statuso įgijimo proga.

Šaltinis: LBAA