Pakeitus VIAP teikimo tvarką, per mėnesį sutaupyti 25 mln. Lt

2013 m. lapkričio 20 d. Vyriausybės inicijuoti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikimo tvarkos pakeitimai jau duoda vaisių. Vyriausybei nustačius VIAP teikimo apimtį 2014 m., įtvirtinta galimybė efektyviai naudoti subsidijuojamos elektros energijos gamybos pajėgumus ir taip mažinti VIAP biudžeto panaudojimo apimtis.  Efektyviau valdant subsidijuojamos elektros energijos gamybą, pirmąjį šių metų mėnesį buvo sutaupyta apie 25 mln. Lt VIAP biudžeto lėšų. 2013 m. sausio mėnesį pagamintos elektros energijos subsidijoms buvo panaudota apie 42 mln. Lt, o šių metų sausį – tik 17 mln. Lt. Mažesnės subsidijuojamos elektros supirkimo kainos padėjo sutaupyti apie 8 mln. litų, o 17 mln. Lt buvo sutaupyta dėl mažesnių nei praėjusiais metais elektros energijos gamybos apimčių. Kadangi, teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, elektros energija 2014 m. sausio mėnesį buvo gaminama šilumos gamintojams dirbant termofikaciniu režimu, siekiant neapriboti šilumos gamybos šiems gamintojams, buvo nustatytas minimalus paros elektros energijos gamybos režimas. Gamybos kiekis dienos metu, esant padidėjusiai elektros paklausai, buvo papildomai didinamas.

Šaltinis: Vyriausybė