Net ir menkiausios abejonės dėl miškų apskaitos turi būti išsklaidytos

„Net ir menkiausios abejonės dėl valstybės turto – medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, matavimo ir apskaitos turi būti išsklaidytos, o visi miškų urėdijose nustatyti su biržių atrėžimu susijusių teisės aktų pažeidimai turi būti įvertinti griežtai ir principingai“, – sako aplinkos ministras Valentinas Mazuronis. Valstybinei miškų tarnybai, kuri pagal Miškų įstatymą vykdo valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų naudojimo kontrolę, pateikus duomenis apie 2014 m. pagrindinio naudojimo biržių atrėžimo kontrolės rezultatus, žiniasklaidoje prasidėjo diskusija apie galimus nenukirsto miško matavimo netikslumus ir su tuo susijusį VĮ miškų urėdijų veiklos neūkiškumą bei galimai negautas pajamas. Biržių atrėžimas ir jose augančios medienos tūrio pirminis įvertinimas reikalingas tik planavimui, o tikslus medienos priėmimas pagal nustatytus griežtus reikalavimus yra vykdomas pagaminus produkciją – pagal atskirus jos sortimentus. Būtent pagamintos medienos priėmimui ir jo kontrolei prieš parduodant medieną per Apvaliosios medienos elektroninę pardavimo sistemą yra skiriamas didžiausias dėmesys ir sąnaudos. Todėl vertinti biržių atrėžimo duomenis, kurie yra skirti planavimui taip, kaip medienos priėmimą, ir juo labiau pagal kelis nuolat VMT vykdomų tikrinimų epizodus bei daryti išvadą apie galimą 450 000 kietmetrių medienos trūkumą ir galimai negautas 50 mln. Lt pajamas yra nevisai tikslu. Pagamintos medienos tiksliu ir skaidriu matavimu yra suinteresuoti visi medienos ruošos ir prekybos proceso dalyviai – miškų urėdijos, rangovai, vežėjai, žaliavinės medienos pirkėjai ir perdirbėjai. Jei šiame procese kyla ginčų, juos padeda spręsti efektyviai veikianti nepriklausomo medienos tinkamo matavimo sistema, kai medieną permatuoja nepriklausomi medienos matuotojai.  Pagal ministro pavedimą, VMT kartu su GMU iki birželio 20 d. privalo organizuoti papildomus miškų urėdijų pagrindinio miško naudojimo patikrinimus, įvertinant biržių atrėžimo kokybę, nustatyto nenukirsto miško tūrio tikslumą, jose pagamintos medienos kiekį ir medienos apskaitą. Siekiant skaidrumo, ministras neatmetė galimybės kreiptis ir į nepriklausomus medienos matuotojus.

Šaltinis: Aplinkos ministerija