Didėjanti MMA koreguoja mokėtinas PSD įmokas ir kitų metų pajamų mokesčio dydį

Nuo 2014 m. spalio 1 d. MMA didėja iki 1035 Lt, keičiasi ir PSD įmokų sumos. Į VMI sąskaitą PSD įmokas mokantys ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai – žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (EDV) – patys už save kas mėnesį turi mokėti fiksuotas 3 proc. MMA, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną,  dydžio PSD įmokas. Nuo 2014 m. spalio 1 d. mėnesinė PSD įmoka – 31 Lt (3 proc. x 1 035 Lt).  Metinė 2014 m. mokestinio laikotarpio PSD įmokų suma – 363 Lt. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesinė įmoka bus 9 eurai (3 proc. x 300 Eur), metinė – 108 eurai (jei MMA dydis 2015 m. nesikeis).  Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį turi mokėti fiksuotas 9 proc. MMA, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną,  dydžio PSD įmokas, nuo 2014 m. spalio 1 d. mėnesinė PSD įmoka – 93 Lt (9 proc. x 1 035 Lt). Metinė 2014 m. mokestinio laikotarpio PSD įmokų suma – 1 089 Lt. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesinė įmoka bus 27 eurai (9 proc. x 300 Eur), metinė – 324 eurai (jei MMA dydis 2015 m. nesikeis).  Savarankiškai besidraudžiantys PSD asmenys už save kas mėnesį turi mokėti fiksuotas 9 proc. MMA, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną,  dydžio PSD įmokas, todėl nuo 2014 m. spalio 1 d. mėnesinė PSD įmoka – 93 Lt (9 proc. x 1035 Lt).  Metinė 2014 m. mokestinio laikotarpio PSD įmokų suma – 1 089 Lt. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesinė įmoka bus 27 eurai (9 proc. x 300 Eur), metinė – 324 eurai (jei MMA dydis 2015 m. nesikeis). Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, kas mėnesį turi mokėti fiksuotas 9 proc. MMA, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmokas, todėl nuo 2014 m. spalio 1 d. mėnesinė PSD įmoka – 93 Lt (9 proc. x 1 035 Lt). Metinė 2014 m. mokestinio laikotarpio PSD įmokų suma – 1 089 Lt. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesinė įmoka bus 27 eurai (9 proc. x 300 Eur), metinė – 324 eurai (jei MMA dydis 2015 m. nesikeis).  Gyventojui, įsigyjančiam verslo liudijimą, konkretus pajamų mokesčio dydis už verslo liudijimą apskaičiuojamas atsižvelgiant į veiklos trukmę, pasirinktas teritorijas, pritaikytas lengvatas ir savivaldybės tarybos patvirtintus atitinkamos veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius. 1 035 Lt MMA nuo 2015 m. sausio 1 d. atitiks 300 eurų, vadinasi, 2015 m. minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis bus 540 eurų (12 x 300 x 15 proc.). Savivaldybių tarybos, nustatydamos 2015 m. fiksuotus pajamų mokesčių dydžius veiklai, vykdomai neribojant veiklos teritorijos, negalės nustatyti mažesnių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nei 540 eurų (kas atitiktų 1 863 Lt). Tačiau veiklai, vykdomai konkrečios savivaldybės veiklos teritorijoje, ir veiklai, vykdomai visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai galės būti nustatomi ir mažesni nei 540 eurų. MMA pokytis (iki 1 035 Lt) taikomam mėnesio NPD įtakos neturės, nes jo apskaičiavimo formulė nekeičiama.

Šaltinis: VMI