Naujos inventorizacijos taisyklės

LR Vyriausybė patvirtino naujos redakcijos inventorizacijos taisykles. Šis Vyriausybės nutarimas įsigalios 2015 m. sausio 1 d. Dokumentas paskelbtas TAR, 2014-13731.

Šaltinis: TAR