Keičiasi socialinio draudimo įmokų dydžiai

Nuo 2015 m. liepos 1 d. padidinus minimaliąją mėnesinę algą (MMA) ir bazinę pensiją, keičiasi savarankiškai dirbančių asmenų privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų suma. 9 proc. MMA dydžio PSD įmoka savarankiškai dirbantiems asmenims nuo liepos 1 d. yra 29 Eur.Tokio dydžio PSD įmokas moka šie savarankiškai dirbantys asmenys: individualių įmonių savininkai; tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai; mažųjų bendrijų nariai; asmenys, kurie verčiasi individualia veikla; šeimynos dalyviai; asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis kaip 2 EDV ir jie yra PVM mokėtojai. Kiti asmenys (pvz., įsigyjantys verslo liudijimą arba besidraudžiantys savarankiškai) PSD įmoką privalo mokėti VMI.

Asmenims, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai jų žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 EDV arba didesnis, kiekvieną mėnesį nuo MMA mokamų VSD įmokų dydis nuo liepos 1 d. yra 92,63 Eur (95,88 Eur, jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis). Už šeimynos dalyvius kas mėnesį nuo MMA mokamų VSD įmokų dydis nuo liepos 1 d. yra 92,63 Eur (95,88 Eur, jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis).

Jeigu nuo liepos 1 d. už individualių įmonės savininką, ūkinės bendrijos tikrąjį narį ar mažosios bendrijos narį turi būti apskaičiuojama VSD įmoka nuo MMA, tai šios VSD įmokos dydis yra 85,48 Eur (88,73 Eur, jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis). Verslo liudijimus turinčių asmenų už visą mėnesį galiojantį verslo liudijimą VSD įmokos dydis yra 54 Eur.

Šaltinis: „Sodra“