Pritarė biudžeto projektui

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtam 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. Jis parengtas, įvertinus ūkio raidos scenarijų, vykdant Vyriausybės įsipareigojimus išlaikyti viešųjų finansų stabilumą. Projektas bus teikiamas Seimui.

Numatoma, kad valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamos (kartu su ES ir kitomis tarptautinės paramos lėšomis, kurių planuojama beveik 2,006 mlrd. eurų) 2016 metais sudarys 9,289 mlrd. eurų, arba 0,2 proc. daugiau nei planuojama gauti šiemet, o išlaidos – 9,875 mlrd.  eurų, arba 2 proc. daugiau nei 2015 m.

Prognozuojama, kad valstybės biudžeto pajamos kartu su ES ir kitomis tarptautinės paramos lėšomis sieks 7,283 mlrd. eurų, arba bus beveik 5 proc. didesnės nei šiemet.

2016 m. valstybės biudžeto deficitas sudarys 586 mln. eurų. Numatomas viso viešojo sektoriaus finansų deficitas – 1,3 proc. BVP.

Biudžeto rodikliai parengti, remiantis ūkio raidos scenarijumi, kad 2016 m. BVP augs 3,2 proc., vidutinė metinė infliacija sieks 1,4 proc., darbo užmokestis augs vidutiniškai 5,3 proc., nedarbo lygis sumažės iki 8,8 proc.

„2016 metų biudžeto viena iš pagrindinių ypatybių yra tai, kad laikydamiesi fiskalinės drausmės ir toliau didelį dėmesį skirsime šalies socialiniams ir krašto gynybos klausimams. Todėl padidindami minimalią algą bei neapmokestinamų pajamų dydį, keldami kultūros, socialinių darbuotojų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, visuomenės sveikatos darbuotojų atlyginimus bei toliau didindami krašto gynybos finansavimą, kartu privalome išlaikyti šalies finansų stabilumą bei nedidinti valstybės skolos”, −  aiškina finansų ministras Rimantas Šadžius.

Vykdant partijų susitarimą dėl gynybos finansavimo, šiai sričiai kitąmet numatyta beveik 150 mln. eurų daugiau nei 2015 m. – iš viso per 574 mln. eurų.

Minimaliajai mėnesio algai padidinti iki 350 eurų (nuo 2015 m. liepos 1 d. - nuo 300 iki 325 eurų, nuo 2016 m. sausio 1 d. - iki 350 eurų) valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms numatyta beveik 39 mln. eurų.

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (po 71 eurą), socialinių darbuotojų algoms (po 50 eurų), pagal darbo sutartis dirbančių biudžetinių įstaigų darbuotojų minimaliems atlyginimams padidinti papildomai numatyta beveik 24 mln. eurų.

Teisės aktų nuostatoms įgyvendinti ir kitoms būtinoms reikmėms 2016 m. biudžete papildomai numatyta beveik 453 mln. eurų. „Mes privalome finansuoti gynybos išlaidas pagal galiojantį politinių partijų susitarimą, vykdyti Vyriausybės įsipareigojimus Lietuvos žmonėms ‒ gerinti jų gyvenimo kokybę“, ‒ komentuoja finansų ministras Rimantas Šadžius.

Šaltinis: Finansų ministerija