Parama religinėms bendruomenėms

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtoms Žemės mokesčio įstatymo pataisoms, kad  žemės mokesčiu nebūtų apmokestinami žemės sklypai, nuosavybės teise priklausantys tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams.

Seimui pataisas priėmus, apskaičiuojant žemės mokestį už 2016 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius visos tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai bus traktuojamos vienodai, t. y. nemokės žemės mokesčio.

Šiuo metu nuo žemės mokesčio atleistos katalikiškos religinės bendruomenės, o kitas religines bendruomenes, bendrijas ir centrus nuo šio mokesčio  gali atleisti savivaldybių tarybos savivaldybių biudžetų sąskaita.

Pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą valstybė pripažįsta devynias Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo dalį sudarančias tradicines Lietuvoje egzistuojančias religines bendruomenes ir bendrijas: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų.

Seimo nutarimu valstybės pripažinimas taip pat yra suteiktas tradicinėmis nelaikomoms religinėms bendrijoms – Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungai ir Septintosios dienos adventistų bažnyčiai.

Toks pripažinimas reiškia, jog valstybė palaiko religinių bendruomenių ir bendrijų socialinį, dvasinį, kultūrinį, istorinį palikimą, todėl ir siūloma, kad, apskaičiuojant žemės mokestį, visos valstybės pripažintos religinės bendruomenės būtų traktuojamos vienodai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis,  visos minėtos religinės bendruomenės 2014 m. sumokėjo beveik 4 tūkst. eurų žemės mokesčio, 2013 m. – apie 3 tūkst. eurų.

Šaltinis: Finansų ministerija