Tarptautinis bendradarbiavimas padėjo išaiškinti daugiau kaip 140 tūkst. eurų nedeklaruotų pajamų

Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) nustatė gyventoją, kuris buvo nedeklaravęs apie 142 tūkst. eurų gautų pajamų ir nesumokėjęs priklausančių mokesčių. Pažeidimą padariusį gyventoją nustatyti padėjo iš  Danijos mokesčių administratoriaus gauta informacija. Po Marijampolės AVMI veiksmų asmuo patikslino gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) deklaracijas, deklaravo apie 7 tūkst. eurų mokėtino GPM.

Marijampolės apskrities gyventoją, nuo 2012 metų pagal individualios veiklos vykdymo pažymą teikiantį pastatų remonto paslaugas, į pokalbį Marijampolės AVMI specialistai pakvietė po to, kai gavo informaciją iš Danijos mokesčių administratoriaus apie šioje šalyje 2013-2014 metais sudarytus sandorius su Danijos mokesčių mokėtojais. Nors marijampolietis GPM deklaracijas už minėtus metus buvo pateikęs, Mokesčių inspekcijos darbuotojams kilo įtarimas, kad ne visos pajamos, uždirbtos Danijoje, yra deklaruotos. Išanalizavus pateiktus individualios veiklos buhalterinės apskaitos dokumentus ir sulyginus juos su duomenimis, gautais iš Danijos, paaiškėjo, kad 2013-2014 metais lietuvis tikrai teikė pastatų remonto paslaugas danui bei jam priklausančiai įmonei, per šiuos metus uždirbo apie 236 tūkst. eurų pajamų, tačiau deklaruota buvo tik apie 77 tūkst. eurų. Įvertinus leidžiamus atskaitymus, už 2013-2014 metus turėjo būti papildomai deklaruota beveik 142 tūkst. eurų apmokestinamųjų pajamų, todėl Marijampolės AVMI darbuotojai gyventojui pasiūlė patikslinti deklaracijas, jose nurodant visas uždirbtas pajamas. Asmuo pokalbio metu pažeidimus pripažino, deklaravo nuslėptas pajamas ir apie 7 tūkst. eurų mokėtino GPM.

Šaltinis: Marijampolės VVMI