Ekonomika 2016 m. augs sparčiau, tačiau prognozė santūresnė

Šalies ūkis 2016 m. sparčiau nei šiemet augs dėl didėsiančio eksporto, tačiau BVP augimo prognozė  sumažinta dėl atsargiau vertinamos tarptautinės aplinkos perspektyvos. „Nors kylančio darbo užmokesčio skatinamas vartojimas ir augančios investicijos nuteikia optimistiškai, tebesitęsiantis Rusijos ūkio nuosmukis ir trapi tarptautinė ekonominė aplinka verčia atsargiau prognozuoti ir mūsų šalies ekonomikos augimą“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis. Numatoma, kad šiemet 1,7 proc. sieksiantis Lietuvos ekonomikos augimas kitąmet turėtų paspartėti iki 2,9 proc. Naujausia prognozė yra 0,3 procentinio punkto mažesnė nei skelbta rudenį. Rodiklio sumažinimą daugiausia lėmė tvyrantis neapibrėžtumas dėl prekybos partnerių, ypač Rusijos ir su ja finansiniais bei ekonominiais ryšiais susijusių valstybių, ūkio plėtros perspektyvų. Vis dėlto nemenką eksporto į Rytų valstybes nuosmukio dalį įmonėms pavyko kompensuoti didėjančiu eksportu į kitas šalis, ypač ES. Reikšmingesnės Lietuvos prekybos partnerės tapo ir JAV, taip pat kai kurios Azijos, Artimųjų Rytų šalys. Vis dėlto su vidaus paklausa susiję veiksniai – užtikrintai augantis privatusis vartojimas ir investicijos – tebėra pagrindiniai ūkio plėtrą lemiantys postūmiai. Nors bendras statybų augimas sulėtėjo, vis dar gausiai investuojama į gyvenamuosius pastatus. Šios investicijos jau pasiekė prieš ekonomikos nuosmukį buvusį lygį. Atsirandant daugiau laisvų darbo vietų, mažėjant nedarbui ir kylant minimaliajai mėnesinei algai, darbo atlygis kitąmet turėtų padidėti 5 proc. Vartojimą turėtų skatinti ir vartotojams palankios kainų tendencijos. „Pastaraisiais metais kainų nuosmukį labiausiai lėmė pasaulinių energijos žaliavų kainų mažėjimas, tačiau, šiam poveikiui išnykus, metinė infliacija jau kitąmet turėtų tapti teigiama, vyraus žemos infliacijos aplinka, todėl vidutiniam darbo užmokesčiui augant sparčiau nei kainoms, gyventojų perkamoji galia didės“, – sako Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius Gediminas Šimkus. Lietuvos banko ekonomistų vertinimu, vidutinė metinė infliacija 2016 m. sudarys 1,4 proc. (ankstesnė prognozė 1,5 proc.). Numatoma, kad energijos kainos gali mažėti, tik daug lėčiau nei šiemet, o kitų prekių ir paslaugų grupių kainų augimas nebus spartus.