Centrinės valdžios sektoriaus skola pernai – 15,81 mlrd. eurų

Finansų ministerijos duomenimis, centrinės valdžios sektoriaus skola 2015 m. pabaigoje buvo 15,810 mlrd. eurų.  Gruodžio pabaigoje centrinės valdžios sektoriaus užsienio skola sudarė 77,8 proc. visos centrinės valdžios skolos: skola užsienio finansų institucijoms buvo 10,914 mlrd. eurų, tarptautinėms organizacijoms – 1,392 mlrd. eurų. Centrinės valdžios vidaus sektoriaus skola gruodžio pabaigoje sudarė 22,2 proc. visos skolos: vidaus finansiniam sektoriui centrinė valdžia buvo skolinga 2,859 mlrd. eurų, nefinansiniam sektoriui – 0,095 mlrd. eurų, kitiems kreditoriams – 0,549 mlrd. eurų. Visa centrinės valdžios ilgalaikė skola buvo 15,675 mlrd. eurų (99,1 proc. visos skolos), trumpalaikė – 0,135 mlrd. eurų (0,9 proc.). Centrinės valdžios skolos struktūra 2015 m. gruodžio 31 d. pagal valiutas buvo tokia: eurais – 65,7 proc., JAV doleriais – 33,3 proc., Šveicarijos frankais – 1,0 proc. Šaltinis: Vyriausybė