Nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi tyrimą, nustatė, kad AB „Agrowill Group“ nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų, sudarydama 2014 m. metines konsoliduotąsias ir bendrovės finansines ataskaitas, todėl pažeidė Vertybinių popierių įstatymą. Pažeidimai nustatyti bendrovei pavaizduojant apskaitoje įsipareigojimus bankui, vertinant investicijų į patronuojamąsias įmones vertės sumažėjimą, atskleidžiant informaciją apie pasėlių vertinimą. Taip pat nustatyta, kad bendrovė neįvertino visų iki akcijų pasirašymo įvykusių reikšmingų aplinkybių, kurios turėjo įtakos UAB „eTime invest“ akcijų paketo vertei. Dėl to AB „Agrowill Group“ išleistos naujos akcijos gali būti nevisiškai apmokėtos, tuo padarant žalą bendrovei IR pažeidžiant akcininkų teises. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už finansinių ataskaitų neatitiktį tarptautiniams apskaitos standartams AB „Agrowill Group“ skyrė įspėjimą ir įpareigojo bendrovę, rengiant 2015 m. finansines ataskaitas retrospektyviai jas ištaisyti ir iš naujo nustatyti UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AB „Agrowill Group“ įstatinio kapitalo, tikrąją vertę. Šaltinis: Lietuvos bankas