Siūlo didinti gyvybės draudimo rinkos skaidrumą ir vartotojų interesų apsaugą

Lietuvos banko parengtame Draudimo įstatymo pakeitimų projekte numatyta, kad gyvybės draudimo įmonės turi būti įstatymu įpareigotos aiškiau atskleisti informaciją apie taikomus mokesčius, galimus interesų konfliktus, palengvinti galimybes vartotojams nutraukti sutartis ar keisti paslaugos teikėją. Siūloma: 1) uždrausti turto valdymo mokesčio ėmimą, jei gyvybės draudimo įmonės realiai neteikia turto valdymo paslaugos; 2) įpareigoti draudiką, prieš sudarant gyvybės kaupiamojo draudimo sutartį, vartotojui pateikti informaciją apie visus draudimo sutarties mokesčius ir infliacijos poveikį iliustruojantį pavyzdį; 3) nustatyti terminą, per kurį draudimo įmonė turės lygiomis dalimis išdėstyti ir iš vartotojų įmokų išskaičiuoti su gyvybės kaupiamojo draudimo sutarties sudarymu susijusias sąnaudas; 5) nustatyti, kad visa draudimo rinkos dalyvių esamiems ir potencialiems klientams teikiama informacija būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti, o reklaminio pobūdžio informacija – dar ir aiškiai atpažįstama. Šaltinis: Lietuvos bankas