Tolesnį Lietuvos ekonomikos augimą užtikrins atsigaunantis eksportas ir vartojimas

Europos Komisija (EK) paskelbė 2016 m. pavasario ES šalių narių makroekonominius vertinimus. Lietuvai prognozuojamas geresnis valdžios sektoriaus deficitas, didesnis investicijų augimas, mažesnis nedarbo lygis. 2016 m. EK tikisi spartesnio investicijų augimo Lietuvoje (2,5 proc., palyginti su 1 proc.), tačiau šiek tiek lėtesnio namų ūkių vartojimo augimo (4,3 proc., ankstesnė prognozė buvo 4,9 proc.). Lietuvos namų ūkių vartojimą stiprins sparčiai augsiantis darbo užmokestis (4,6 proc.), tačiau ribos atsigaunanti infliacija (0,6 proc., ankstesnė prognozė buvo 0,1 proc. defliacija. Eksporto augimą (3,1 proc.) skatins pagrindinių Lietuvos eksporto partnerių ES paklausa. Dėl spartaus darbo jėgos mažėjimo 2016 m. numatomas šiek tiek mažesnis nedarbo lygis šalyje (7,8 proc., palyginti su 8 proc.). 2016 m. EK  prognozuoja 0,1 procentinio punkto mažesnį Lietuvos valdžios sektoriaus deficitą ir 0,3 proc. punkto mažesnį struktūrinį valdžios sektoriaus deficitą, atitinkamai, 1,1 proc. BVP ir 1,2 proc. BVP. 2017 m. valdžios sektoriaus balansas prognozuojamas 0,4 proc. BVP deficitas. Tačiau struktūrinio valdžios sektoriaus deficito prognozė pagerinta 0,2 proc. punkto ir sudaro 0,8 proc. BVP. Šaltinis: Finansų ministerija