Seimas po svarstymo pritarė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektui

Seimas po svarstymo pritarė naujos redakcijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektui Nr. XIIP-3236(2), teikiamam kartu su visu Socialiniu modeliu. Svarstymo metu Seimo nariai pritarė parlamentarės Vilijos Filipovičienės siūlymui, kuriam nepritarė Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Įstatymą siūloma papildyti šia nuostatai „Turinčiam teisę gauti ligos pašalpą šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka šeimos nariui, globėjui ar rūpintojui, slaugančiam stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki aštuoniolikos metų, sergantį sunkiomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ir darbo ministras, pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip vienerius metus, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos. Vėlesniais metais pašalpa už to paties vaiko, sergančio sunkia liga, slaugymą gali būti mokama ne daugiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus“. Seimas po svarstymo pritarė ir Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Dangutės Mikutienės siūlymui tikslinti 2 projekto straipsnį, nustatant, kad asmenims, įgijusiems teisę gauti socialinio draudimo išmokas iki šio įstatymo įsigaliojimo, socialinio draudimo išmokos perskaičiuojamos vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis nuo šių nuostatų įsigaliojimo dienos. Socialinio draudimo išmokos, kurių mokėjimo terminas baigėsi iki nurodytų nuostatų įsigaliojimo, neperskaičiuojamos. Siūloma nustatyti, kad ligos išmoka mokama sveiko vaiko priežiūrai, jeigu asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar vaiko priežiūros atostogos, negali šio vaiko prižiūrėti ne tik dėl savo, bet ir dėl kito vaiko iki 3 metų, kurio priežiūrai jam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos ar traumos. Svarstomomis pataisomis taip pat siūloma ligos pašalpos mokėjimo trukmę apriboti maksimaliu 90 dienų terminu per metus tais atvejais, kai ligos išmoka mokama sveiko vaiko priežiūrai (kai asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar vaiko priežiūros atostogos, dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti). Numatoma minimalius ir maksimalius išmokų dydžius sieti ne su einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžiu, o su objektyviu statistiniu dydžiu, t. y. šalies vidutiniu darbo užmokesčiu. Atsižvelgiant į tai, kad realiai ligos ir motinystės socialinis draudimas yra draudimas nuo dviejų skirtingų rizikų, kurių skirtinga aprėptis, teisių į išmokas sąlygos, išmokų skyrimo ir jų dydžio apskaičiavimo tvarkos, siūloma atskirti šias socialinio draudimo rūšis, t. y. atskirai reglamentuoti ligos socialinį draudimą ir motinystės socialinį draudimą. Numatoma, kad įstatymas įsigalios 2017 m. sausio 1 d. Po svarstymo projektui pritarė 48, prieš balsavo vienas, susilaikė 6 Seimo nariai. Šaltinis: LR Seimas