5 proc. bus mažinamas valstybės tarnautojų ir darbuotojų etatų skaičius

Vyriausybė pavedė Vidaus reikalų ministerijai iki 2017 m. sausio 1 d. parengti pareigybių poreikio įvertinimo metodiką ir pateikti Vyriausybei nutarimo „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant Vyriausybės nustatytą didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių nuo 2017 m. sausio 1 d. sumažinti ne mažiau kaip 5 proc.  Siūloma pareigybių skaičių mažinti ne mažiau kaip 5 proc. ir taip paskatinti įstaigas įvertinti darbuotojų atliekamų funkcijų efektyvumą ir joms atlikti reikiamą darbuotojų skaičių. Finansų ministerijai pavesta iki 2017 m. kovo 1 d. pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos pakeitimo tikslingumo.

Šaltinis: Vyriausybė