Seimas patvirtino 2017 m. valstybės biudžetą

Seimas, 77 parlamentarams balsavus už, 27 – prieš ir 14 susilaikius, priėmė 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (projektas Nr. XIIP-4790(2).

Nustatyta, kad 2017 m. valstybės biudžeto pajamos, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, didėja apie 43 mln. eurų ir sudaro 8 519,3 mln. eurų, asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti didėja apie 18 mln. eurų ir sudaro 9 077,8 mln. eurų (asignavimai viršija pajamas 558,5 mln. eurų).

Valstybės biudžeto pajamos kitais metais iš mokesčių sudarys beveik 5 mlrd. 918 mln. eurų.

Priimtu įstatymu patvirtinti 2017 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai.

Siekiant kompensuoti valstybės biudžeto pajamų netekimą dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui pratęsimo, nuspręsta tam skirti 32 mln. eurų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skiriamų bendroms biudžeto reikmėms. Už tokį sprendimą balsavo 69, prieš 38, susilaikė 6 Seimo nariai.

Seimas taip pat patvirtino Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus.

Šaltinis: LR Seimas