Dėl nekonkuravimo kompensacijų apmokestinimo pajamų mokesčiu

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymu, paaiškina nekonkuravimo kompensacijų, 2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603 patvirtinto naujos redakcijos LR darbo kodekso 38 straipsnyje nustatyta tvarka išmokamų darbuotojams ir asmenims, su kuriais darbo sutartys ar jų esmę atitinkančios sutartys yra nutrauktos, apmokestinimo pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą Nr. IX-1007 klausimą.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-10-23 rašte Nr. (18.18-31-1E)RM-32460.

Šaltinis: VMI