TVF ekspertai vertins šalies ekonomikos pažangą ir tendencijas

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ekspertai analizavo bendrą  Lietuvos makroekonominę būklę, vertino ūkio raidos tendencijas, padėtį finansų sektoriuje, įgyvendinamas reformas. Susitikime su TVF misijos vadovu Lietuvai Borja Gracia bei kitais TVF atstovais buvo aptartas kitų metų biudžeto projektas, vykdomos reformos, makroekonominiai rodikliai ir geopolitinės rizikos. TVF atstovai taip pat susitiko su kitų valstybės institucijų, Lietuvos banko ir privataus sektoriaus atstovais. Tarptautinis valiutos fondas (TVF) įkurtas 1944 m. Breton Vudse (JAV) vykusioje Jungtinių Tautų konferencijoje. Jo tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą pinigų ir valiutų kursų politikoje, stiprinti pasaulio ekonomikos augimą, didinti užimtumą ir suteikti laikiną finansinę pagalbą šalių narių mokėjimų balanso problemoms spręsti.  TVF nare Lietuva yra nuo 1992 m. Šiuo metu TVF priklauso 189 pasaulio valstybės

Šaltinis: Finansų ministerija