Finansų ministerijos makroekonomikos prognozė 2019–2022 m.

Finansų ministerija atnaujino ekonominės raidos scenarijų 2019–2022 m. – numatomas spartesnis Lietuvos ekonomikos augimas nei ES, stipri vidaus paklausa, darbuotojams palanki darbo rinka ir 2 kartus didesnis darbo užmokestis nei prieškriziniu laikotarpiu. Finansų ministerija numato, kad Lietuvos BVP 2019–2022 m. didės 2,4 proc. per metus. 2019 m. BVP turėtų didėti 2,6 proc. – 0,2 p. p. mažiau, nei buvo numatyta 2018 m. rudenį. 2020 m. BVP turėtų augti 2,4 proc., 2021 m. – 2,3 proc., 2022 m. – 2,3 proc. VDU 2022 m. šalyje perkops 1500 eurų.  2018 m. DU padidėjo 9,6 proc. ir siekė 921 eurą. 2019 m. VDU šalyje 2019 m. augs 8 proc. – 0,5 p. p. daugiau, nei buvo numatyta 2018 m. rudenį. 2020–2022 m.  darbo užmokestis augs vidutiniškai apie 5,9 proc. per metus. Poveikį turės nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 555 eurų padidinta MMA, ir pernai padidintas darbo užmokestis (DU) švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. Nuo 2019 m. darbuotojui perkėlus 28,9 proc. dydžio socialinio draudimo tarifą, atitinkamai padidėjo bruto darbo užmokestis. Numatoma, kad DU 2019 m. šalyje sudarys 1283 eurus. Viešajame sektoriuje DU augs sparčiau nei privačiame sektoriuje.  Praėjusiais metais prekių eksportas augo į visas pagrindines rinkas, o sparčiausiai – į Jungtinę Karalystę (15,4 proc.), Lenkiją (8,5 proc.), Švediją (8,4 proc.). 2018 m. prekių eksporto vertė į JK išaugo 15,4 proc. Šis augimas yra laikinas ir galimai grįstas JK atsargų kaupimu artėjant jos išstojimo iš ES datai. 2019 m. Lietuvos prekių ir paslaugų eksportas 1 p. p. augs lėčiau, nei buvo numatyta 2018 m. rudenį. Paklausa pagrindinėse Lietuvos prekybos partnerėse bus prislopinta dėl neigiamos „Brexit“ įtakos. Daugumoje ne euro zonos valstybių stiprės Lietuvos eksportuotojų konkurencingumą mažinantis veiksnys – valiutų nuvertėjimas. Todėl vidutiniu laikotarpiu tikimasi nuosaikaus apie 4,3 proc. per metus siekiančio prekių ir paslaugų eksporto augimo. Nuo 2017 m. spalio metinė infliacija Lietuvoje mažėja, o 2018 m. pabaigoje sudarė 1,8 proc. Vidutinė metinė infliacija 2018 m. sudarė 2,5 proc., arba 1,2 p. p. mažiau nei 2017 m. (3,7 proc.). Numatoma, kad vidutinė metinė infliacija sumažės nuo 2,5 proc. 2018 m. iki 2,2 proc. 2019 m. ir 2020 m., 2,1 proc. 2021 m. ir 2 proc. 2022 m.

Šaltinis: Finansų ministerija