Dėl VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. Įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

VMI prie FM parengė informacinį pranešimą Nr. (32.42-31-1E)RM-52996  „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Įsakymas). Įsakymu pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės. Pakeitimas taikomas apskaičiuojant 2020 ir vėlesnių metų žemės mokestį.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. spalio 7 d. rašte Nr. (32.42-31-1E)RM-52996.

Šaltinis: VMI