Antrojo karantino parama verslui tikslingesnė ir greitesnė

Dabartinė parama verslui tampa labiau orientuota į daugiausia nuo COVID-19 nukentėjusius sektorius: didėja paramos dalis maitinimo ir kelionių organizavimo sektoriams. Tai rodo pagalbos verslui subsidijų forma pirmojo ir antrojo karantino metu duomenų analizė. Be to, lyginant abiejų karantino laikotarpių pagalbos skirstymo tempą, antrojo karantino subsidijų atveju verslams pagalba teikiama bemaž dvigubai didesniu greičiu.

„Akivaizdu, kad pagalba verslui turi būti tikslinga ir efektyvi, todėl padėdami karantino varžomam verslui orientuojamės į labiausiai nukentėjusiuosius ir smulkųjį verslą. Ir šių metų pradžioje startavusios subsidijos tikslingesnės už pavasarines: daugiau dėmesio skiriama apgyvendinimo ir maitinimo verslams, kelionių organizatoriams. Greitu metu startuosiančios naujo paramos etapo priemonės leis paramą skirstyti dar taikliau“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Duomenų analizė rodo, kad antrojo karantino metu labiau remiamas apgyvendinimo ir maitinimo sektorius – paramos dalis, palyginti su pavasariu, išaugo net 14,3 procentinio punkto – iki 20,3 proc.  Maitinimo įmonėms skiriamos paramos dalis šiuo metu sudaro 17,2 proc., o pirmojo karantino metu ji tesiekė 4,8 proc. Paramos dalis apgyvendinimo sektoriui sudaro 3 proc. – 1,8 procentinio punkto daugiau nei pirmojo karantino metu.

Jau dabar  apgyvendinimo ir maitinimo sektoriui skirtų subsidijų suma beveik pasiekė per pirmąjį karantiną išdalintą subsidijų lygį – šiuo metu yra paskirstyta net 4,7 mln. eurų, o pagal praėjusį pavasarį pradėjusią veikti subsidijų mikroįmonėms priemonę šiuos sektorius iš viso pasiekė 6 mln. eurų parama.

Kitam ne mažiau nukentėjusiam kelionių organizavimo sektoriui paramos dalis taip pat auga: 1,2 procentinio punkto – iki 2,6 proc. visos paramos gavėjų. Be to, skirta parama šiam sektoriui jau dabar siekia beveik pusę pernai išdalintos sumos: jau skirta 611 tūkst. eurų, o visa pirmojo karantino parama kelionių organizatoriams sudarė 1,4 mln. eurų.

Analizė rodo, kad, palyginti su pavasariu, tikslingiau remiama prekyba. Parama prekybai ne maisto produktais, kuri buvo apribota karantino metu, sudaro 22,2 proc. visų subsidijų, o parama prekybai maisto produktais, kuri per karantiną nėra tiesiogiai ribojama, siekia 1,9 proc. visų subsidijų. Verta paminėti, kad prekybos sektorius pirmauja pagal skirtų subsidijų dalį, kadangi šiame sektoriuje skaičiuojama ir daugiausia  veikiančių įmonių. Pavyzdžiui, variklinių transporto priemonių prekybos įmonių šalyje veikia 10 kartų daugiau nei apgyvendinimo veikla užsiimančių įmonių.

Gamybos sektoriuje paramos dalis augo 8,6 procentinio punkto – iki 12,2 proc., statybos 6 procentiniais punktais – iki 9,1proc., transporto 1,6 procentinio punkto – iki 6,1 proc., administracinės ir aptarnavimo veiklos 1,7 procentinio punkto – iki 5,7 proc.  

Lyginant abiejų karantino laikotarpių subsidijų skirstymo tempą, matyti, kad pavasarį subsidijų nukentėjusiems verslams srautas vidutiniškai siekė 450 tūkst. eurų per dieną, o antrojo karantino subsidijų atveju verslams pagalba teikiama bemaž dvigubai didesniu srautu – apie 800 tūkst. eurų per dieną.

Antrojo karantino parama verslui – gerokai platesnė. Pernai pirmojo karantino metu subsidijomis buvo remiamos tik mikroįmonės, dabar paramą gali gauti smulkusis ir vidutinis verslas bei įmonės, kurios turi daugiau kaip 250 darbuotojų.  

Duomenų analizė apima subsidijų statistiką iki š. m. kovo 1 dienos. Iki šios dienos patvirtinta 23,3 mln. eurų subsidijų, o parama paskirstyta 10868 įmonėms. Augant paramos apimtims subsidijų proporcijos gali keistis.

 

Verslui jau paskirstyta 34,3 mln. eurų

Iki vasario 26 d. verslui patvirtinta 23,3 mln. eurų subsidijų, o parama paskirstyta 10868 įmonėms. 256 įmonėms jau suteikta beveik 11 mln. eurų lengvatinių paskolų.  Iš viso per kiek daugiau nei mėnesį nuo subsidijų skirstymo pradžios daugiausiai paramos gavo prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo bei apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonės – jos sudarė daugiau kaip pusę (51,1 proc.) visų paramos gavėjų, o šių sektorių įmonėms išmokėta 56,6 proc. visos paramos.  

Pagal gautų subsidijų sumą pirmoje vietoje yra didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus įmonės: viso 3109 bendrovėms paskirstyta 5,6 mln. eurų paramos. Šio sektoriaus įmonės sudarė 28,6 proc. paramos gavėjų, jiems skirta 24,1 proc. visos paramos, iš jų maisto ir gėrimų prekybos sektoriui parama sudarė 2 proc.   Antroje vietoje pagal gautą paramą yra apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius. Šiame rinkos sektoriuje veikiančioms 1586 įmonėms paskirstyta 4,7 mln. eurų parama. Jos sudarė 14,6 proc. paramos gavėjų, o iš viso skirta 20,3 proc. visos paramos. Trečioje vietoje pagal gautų subsidijų sumą – apdirbamosios gamybos verslas: 855 įmonėms paskirstyta 2,8 mln. eurų subsidijų, tai sudarė 12,2 proc. visos paramos. Šio sektoriaus įmonės sudarė 7,9 proc. visų paramos gavėjų.   Statybos verslu užsiimančioms 713 bendrovių išmokėta 2,1 mln. eurų paramos, transporto sektoriui – 1,4 mln. eurų, paramą gavo 652 įmonės.  

Paraiškas gauti subsidiją verslo atstovai gali teikti  Mano VMI. Iš visų VMI pateiktų beveik 80 proc. pripažįstamos tinkamomis, 3228 pripažintos netinkamomis, šiuo metu nagrinėjamos 2288 paraiškos ir gražinta tikslinti 1515 paraiškų.   Šiuo metu per „Invega“ suteikiamos lengvatinės paskolos tiek mažoms, tiek didelėms nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms.

Šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerija