Nuo liepos 1 dienos keisis prekių siuntose iš trečiųjų šalių apmokestinimas ir deklaravimas

Lietuva, kaip ir visos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės, ruošiasi pokyčiams, susijusiems
su importo PVM mokestinėmis naujovėmis. Nuo šių metų liepos 1 dienos visos įsigyjamos ir
siuntose iš trečiųjų šalių atsisiunčiamos prekės nuo 0,01 euro vertės bus apmokestintos
importo PVM, o siuntų vežėjai arba gavėjai privalės deklaruoti šias siuntas pateikdami
elektronines muitinės deklaracijas.

Pokyčiai, įsigaliosiantys nuo liepos 1 dienos, bus reikšmingi tiek siuntų vežėjams, kurie privalės
deklaruoti gaunamas siuntas pateikdami elektronines muitinės deklaracijas, tiek ES gyventojams,
kuriems dėl naikinamos PVM lengvatos pabrangs trečiųjų šalių elektroninėse prekyvietėse
įsigyjamos prekės, tiek muitinei dėl išaugusių apdorojamų muitinės deklaracijų skaičiaus.
„Lietuvos muitinė deklarantams taikys tokius pačius reikalavimus, kaip ir kitų ES valstybių narių
muitinės, tad Lietuvos paštas ir kiti siuntų vežėjai turės būti pasirengę deklaracijas pateikti
automatizuotu – iš sistemos į sistemą – būdu, bei užtikrinti, kad muitinei būtų pateikiama teisinga ir
išsami informacija apie deklaruojamas prekes. Muitinė savo ruožtu užtikrins, kad tinkamai būtų
įgyvendinti teisės aktai ir atlikti visi muitinės formalumai“, – sako Lietuvos muitinės vadovas Jonas
Miškinis.

Pasak J. Miškinio, ypatingų sunkumų neturėtų sukelti ir prievolė kitomis kalbomis gautą
informaciją apie prekes išversti ir, vadovaujantis Valstybinės kalbos įstatymo nuostata, muitinei
pateikti lietuvių kalba – tai įprastinė, jau daug metų taikoma praktika, o diegiant šiuolaikines
automatizuotas deklaravimo sistemas šis uždavinys turėtų dar supaprastėti.
Tačiau tikėtina, jog vykstant tokiems pokyčiams, pradžioje deklaravimo procese nepavyks išvengti
nesklandumų ir dėl staiga išaugusio darbo krūvio, ir dėl siuntų atsisakymo, paaiškėjus, kad prekių
įsigijimas finansiškai nenaudingas, ir dėl kitų naujovių tiek verslo, tiek muitinės veikloje.
„Siekdama užtikrinti sklandų siuntose iš trečiųjų šalių gaunamų prekių deklaravimo ir PVM
surinkimo į valstybės biudžetą procesą, Lietuvos muitinė bendradarbiauja su Susisiekimo ir Finansų
ministerijomis, Valstybine mokesčių inspekcija, Lietuvos pašto atstovais bei skubių siuntų vežėjais,
sprendžia iškilusius klausimus. Tad tikimės, kad bendromis valstybės institucijų ir verslo
pastangomis pokyčiai bus sėkmingai suvaldyti“, – sako J. Miškinis.
Šiuo metu prekėms siuntose, jei jų tikroji (t. y. pačių prekių) vertė neviršija 22 eurų, taikoma
lengvata ir jos neapmokestinamos importo PVM.

Tačiau ši lengvata, leidžianti mokesčių sąskaita pigiau įsigyti prekes, iškreipia konkurencijos
sąlygas, suteikdama pranašumą trečiųjų šalių verslininkams, o ES valstybės narės kasmet nesurenka
apie 7 mlrd. eurų mokesčių į savo biudžetus. Norint apsaugoti ES rinkos dalyvius ir gamintojus,
užtikrinant jiems sąžiningą konkurenciją visoje ES, nuspręsta minėtos lengvatos atsisakyti.
Siekiant palengvinti ir supaprastinti PVM deklaravimą ir mokėjimą, visoje ES nuo liepos 1 dienos
pradės veikti nuotolinei prekybai tarp ES ir trečiųjų šalių sukurta Speciali nuotolinės prekybos iš
trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis apmokestinimo schema, dar
vadinama Importo vieno langelio sistema* (IOSS). Jei trečiosios šalies elektroninės prekyvietės
pardavėjas taikys šią schemą, jis bus atsakingas už pirkėjo įsigytai prekei taikomo PVM
sumokėjimą, t. y. PVM pirkėjas sumokės pardavėjui pirkdamas prekę, o pardavėjas turės surinktą

mokestį pervesti tai ES valstybei narei, į kurią siunčiama siunta. Lietuvoje pašto operatoriui ar
skubių siuntų vežėjui sutvarkius muitinės formalumus, prekę bus galima įteikti pirkėjui.
Jei prekė bus įsigyta nesinaudojant IOSS schema, tokiam pirkimui gali būti taikoma speciali
importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūra**. Tokiu atveju visus muitinės formalumus –
tiek prekių deklaravimo, tiek PVM sumokėjimo – atliks pašto paslaugų teikėjas ar skubių siuntų
vežėjas/kurjeris. PVM bus surenkamas Lietuvoje, pateikiant siuntos gavėjui sąskaitą, kurioje bus
nurodyti visi mokėtini mokesčiai.
Abiem atvejais pirkėjams nereikės rūpintis jokiais muitinės formalumais. Tačiau Lietuvos muitinė,
siekdama sudaryti palankesnes sąlygas žmonėms patiems deklaruoti savo gaunamas siuntas, diegia
naują supaprastintą deklaravimo savitarnos sistemą iMDAS, kuria naudodamiesi siuntų gavėjai
galės patys savarankiškai parengti ir pateikti muitinės deklaracijas*** ir susimokėti importo PVM
bei kitus už gautas prekes mokėtinus mokesčius. Tokiu atveju pirkėjas turės iš anksto informuoti
siuntų gabentojus, kad prekes deklaruos savarankiškai ir jų paslaugomis nesinaudos.
Daugiau informacijos apie el. prekybai taikomas PVM mokėjimo taisykles pateikiama Lietuvos
muitinės interneto svetainės rubrikoje „E-prekyba“.

schemos

Šaltinis: Lietuvos muitinė