Lietuvą pasiekė pirmosios Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės

Europos Komisija (EK) Lietuvai pervedė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 289 mln. eurų avansines lėšas, skirtas pradėti ir įgyvendinti „Naujos kartos Lietuva“ plane numatytas reformas ir investicijas. Iš viso tai sudaro 13 proc. EGADP planuojamų Lietuvai skirti lėšų. „Esame pasiruošę lėšas pradėti investuoti iškart“, – teigia finansų ministrė Gintarė Skaistė. Dar iki šių metų pabaigos numatoma lėšas nukreipti skaitmeninimo ir inovacijų kryptims. Energetikos ministerija šias lėšas planuoja skirti 200 MW energijos kaupimo įrenginių įrengimui, investicijas nukreipiant kaip avansinį mokėjimą baterijos tiekėjui. Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) lėšas planuoja skirti valstybės IT valdymo pertvarkai. Už jas numatytas 40-ies (iš 325) Valstybės biudžetinių įstaigų pasenusios ir saugumo reikalavimų neatitinkančios informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros perkėlimas į centralizuotai valdomą debesijos IRT infrastruktūrą. Paslaugų ir įrangos pirkimo procedūros vykdomos konkurso būdu, sudarant sąlygas dalyvauti visiems rinkos dalyviams. Taip pat EIMIN lėšos bus skiriamos inovacijų reformai – Inovacijų skatinimo fondo veiklos išplėtimui. Fondo tikslas – didinti verslo, ypač – startuolių, prieigą prie kapitalo. Bus siekiama skatinti investicijas į naujos sumaniosios specializacijos kryptis – į fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą bei inovacinę veiklą. Numatoma, kad 2022 m. reformoms ir investicijoms iš EGADP lėšų bus skirti 339 mln. eurų, o per 2023–2024 m. planuojamas investicijų iš šio instrumento pikas, kadangi planuojama į ekonomiką įlieti daugiau kaip 1,168 mlrd. eurų. Paskutiniais EGADP lėšų tinkamumo laikotarpio metais – 2025 ir 2026 m. – bus investuoti likusieji 600,1 mln. eurų.

„Naujos kartos Lietuva“ planas yra parengtas, atsižvelgiant į aštuonioliktosios Vyriausybės programą ir 2021–2030 m. Nacionalinį pažangos planą bei kitus nacionalinius strateginio planavimo dokumentus. Šio plano reformos ir investicijos įgyvendins 2019 ir 2020 m. ES Semestro metu Lietuvai iškeltas Tarybos rekomendacijas. Visa plano vertė – 2,225 mlrd. eurų, o investicijos ir reformos apima 7 komponentus: 1. Žalioji pertvarka; 2. Skaitmenizacija; 3. Švietimas; 4. Sveikata; 5. Socialinė apsauga; 6. Inovacijos ir mokslas; 7. Viešojo sektoriaus pertvarka. Planas Europos Sąjungos Taryboje patvirtintas šių metų liepos 28 d.

Šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerija