„Sodros“ biudžeto pajamos kitais metais viršys išlaidas

2022 m. „Sodros“ biudžetas bus subalansuotas, pajamos viršys išlaidas 303 mln. eurų, rezervas sieks 1 mlrd. 61 mln. eurų. Didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį kitąmet sudarys išlaidos socialinio draudimo pensijoms – 4 mlrd. 251,5 mln. eurų, t. y. beveik 12 proc. daugiau nei šiemet. „Sodros“ biudžeto projekte taip pat numatyta  motinystės socialinio draudimo išmokoms skirti beveik 415 mln. eurų, t. y. 39 mln. eurų arba 10 proc. daugiau nei 2021 m.  Planuojama, kad kitąmet „Sodros“ biudžeto pajamos viršys išlaidas, o rezervas sieks 1 mlrd. 61 mln. eurų. Didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį sudarys išlaidos socialinio draudimo pensijoms, o patiriamos „Sodros“ išlaidos dėl pandemijos ir nedarbo mažės“. 

Prognozuojama, kad 2022 metais „Sodros“ biudžeto pajamos sieks 5 mlrd. 836,6 mln. eurų, t. y. bus 461,3 mln. eurų arba 8,6 proc. didesnės nei 2021 m. laukiama. Pajamos daugiausia augs dėl šalies darbo užmokesčio fondo prognozuojamo 9 proc. augimo.  Prognozuojama, kad 2022 m. „Sodros“ biudžeto išlaidos sieks 5 mlrd. 533,5 mln. eurų ir bus 478,9 mln. eurų arba 9,5 proc. didesnės nei laukiama 2021 m. Išlaidų didėjimą labiausiai lems socialinio draudimo išmokų didėjimas dėl šalies darbo užmokesčio augimo 8,0 proc. ir Socialinio draudimo pensijų įstatymo  pataisos. 2022 m. „Sodros“ einamųjų metų pajamos viršys išlaidas 303,1 mln. eurų. Tikimasi, kad 2022 m. į Rezervinį fondą (pagal 2021 m. teigiamą pinigų srautų rezultatą) bus pervestas 279,2 mln. eurų ir Rezervinio fondo dydis 2022 m. sieks 1 mlrd. 61,0 mln. eurų. Didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį kitąmet sudarys išlaidos socialinio draudimo pensijoms. Joms numatyta skirti 4 mlrd. 251,5 mln. eurų, t. y. 453,8 mln. eurų arba 11,9 proc. daugiau nei 2021 m laukiama. Šių išlaidų didėjimą sąlygoja numatomas pensijų didinimas pagal apskaičiuotą pensijų indeksavimo koeficientą 2022 m. bei teikiamos Socialinio draudimo  pensijų įstatymo pataisos, pagal kurias numatomas papildomas individualiosios pensijos dalies indeksavimas ir viso dydžio bazinės pensijos mokėjimas neturintiems būtinojo stažo.

Vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, didėtų nuo 441 euro 2021 m. iki 489 eurų 2022 m., t. y. 48 eurais arba 10,9 proc. Vidutinės  senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą,  dalis nuo šalies neto darbo užmokesčio padidės nuo 44,6 proc. 2021 m. iki 46,1 proc. 2022 m.

Valstybės biudžeto asignavimai bendrajai pensijos daliai, įvertinus siūlomas Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas, bus 2 mlrd. 367,6 mln. eurų t. y. 222,7 mln. eurų arba 11,5 proc. didesni nei 2021 m. Motinystės socialinio draudimo išmokoms 2022 m. numatoma panaudoti 414,9 mln. eurų, t. y. 38,7 mln. eurų arba 10,3 proc. daugiau nei 2021 m. Dėl siūlomų Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisų, siekiant  šeimoms  padėti derinti šeiminius ir darbo santykius, užtikrinti vyrų ir moterų lygybę darbo rinkoje, motinystės socialinio  draudimo išlaidos didėja 8,5 mln. eurų. Prognozuojama, kad patiriamos „Sodros“ išlaidos dėl pandemijos ir nedarbo mažės Prognozuojama, kad 2022 m. mažėjant sergamumui dėl Covid-19 pandemijos, ligos socialinio draudimo išlaidos sieks 427,1 mln. eurų, t. y. bus 10,7 mln. eurų  arba 2,6 proc. mažesnės nei 2021 m. atitinkamos išlaidos. Nedarbo socialiniam draudimui 2022 m. numatoma skirti 282,4 mln. eurų ir prognozuojama, kad išlaidos  bus 6,4 mln. eurų arba 2,2 proc. mažesnės nei 2021 m. laukiama, nes prognozuojamas nedarbo lygio mažėjimas nuo 7,4 proc. 2021 m. iki 6,7 proc. 2022 m.  Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išlaidos sudarys 33,2 mln. eurų bus 2,9 mln. eurų arba 9,6 proc. didesnės nei laukiama 2021 m.

Šaltinis: Vyriausybė

ggg