Devynių mėnesių centrinės valdžios deficitas – 332,3 mln. eurų

Finansų ministerijos duomenimis, 2021 m. sausio–rugsėjo mėnesių centrinės valdžios deficitas siekė 332,3 mln. eurų ir sudarė 0,6 proc. prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios balansas per 9 šių metų mėnesius buvo 2 054,1 mln. eurų geresnis nei 2020 m. tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 2 386,4 mln. eurų deficitą. 2021 m. centrinės valdžios pajamos sausį–rugsėjį buvo 12 172,7 mln. eurų, išlaidos – 12 309,3 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas ir siekė 195,7 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 60,2 proc. sausio–rugsėjo mėnesių centrinės valdžios pajamų, 32,2 proc. – socialinės įmokos. Per 9 šių metų mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 60,8 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,3 proc. bei dotacijos – 8,5 proc.

Centrinės valdžios pajamos šių metų rugsėjį siekė 1 446,5 mln. eurų, išlaidos – 1 247,9 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 22,2 mln. eurų. Šių metų rugsėjo mėnesio centrinės valdžios perteklius siekė 176,4 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų rugsėju, balansas geresnis 313,1 mln. eurų. Rugsėjį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (62 proc.) ir socialinės įmokos (30,7 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (60,6 proc.).

Šaltinis: Finansų ministerija