Informacinis pranešimas dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-02-18 rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-823.

Šaltinis: VMI