54 proc. viešojo sektoriaus darbuotojų dėl užimamų pareigų dar turi pateikti turto deklaracijas

VMI primena, kad liko savaitė laiko valstybės tarnautojams, politikams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams bei jų šeimos nariams deklaruoti turimą turtą. VMI duomenims tai jau atliko 45 tūkst. gyventojų, o iki gegužės 2 d. tai atlikti dar turi apie 54 tūkst. asmenų.

„Kaip ir kiekvienais metais turto deklaraciją teikia asmenys, kuriems tokia pareiga tenka pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą dėl užimamų pareigų: politikai, valstybės tarnautojai, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybių, valstybės įmonių vadovai ir jų pavaduotojai, teisėjai, notarai ir kiti asmenys bei jų šeimų nariai“, – primena VMI viršininko pavaduotojas Dr. Martynas Endrijaitis

Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje (forma FR0001) būtina deklaruoti duomenis apie 2021 m. gruodžio 31 d. turėtą nekilnojamąjį, kitą registruojamą turtą, tam tikros vertės gautas ir suteiktas paskolas bei vertybinius popierius, pinigines lėšas, vertingus meno kūrinius ir juvelyrinius dirbinius. Šias deklaracijas asmenys ir jų šeimos nariai užpildo pagal turimus duomenis, bankų, kitų juridinių asmenų išduotas pažymas apie turimą piniginių lėšų sumą sąskaitose ir negrąžintų paskolų likutį.

Paprasčiausias būdas pateikti deklaraciją – per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Deklaravus turtą jokių papildomų mokestinių prievolių neatsiranda. Patikrinus deklaracijų teisingumą VMI įsipareigoja skelbtinų turto deklaracijų išrašų duomenis paskelbti viešai iki spalio 1 d.  Išsamų sąrašą asmenų, kurie privalo pateikti turto deklaracijas bei kitą aktualią susijusią informaciją rasite VMI svetainėje www.vmi.lt > Turto deklaravimas.

Šaltinis: VMI