Seimas pritarė siūlymams, kuriais siekiama pagerinti situaciją darbo rinkoje

Seimas po svarstymo pritarė Užimtumo įstatymo ir Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama tobulinti bedarbio statuso suteikimo ir panaikinimo bei tinkamo darbo nustatymo teisinį reguliavimą; derinti darbo jėgos pasiūlą ir paklausą, pritraukiant išvykusius aukštos kvalifikacijos Lietuvos piliečius ir aukštos kvalifikacijos užsieniečius, paskatinant užsienio investuotojus perkelti savo gamybinę arba paslaugų veiklą į Lietuvą, sumažinant darbuotojui tenkančias atvykimo, o darbdaviui – aukštos kvalifikacijos darbuotojo paieškos išlaidas; numatyti individualios užimtumo veiklos planavimo ir konsultavimo dėl pasirengimo dirbti paslaugų teikimą darbo rinkai besirengiantiems asmenims; suteikti galimybę užimtiems asmenims mokytis ir įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas, mokytis pameistrystės organizavimo forma, įvertinti ir pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, užsieniečiams mokytis valstybinės kalbos, didinti paramos judumui ir paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo efektyvumą. Patobulintas naujos atvykimo išmokos  reglamentavimas, pritraukiant ir susigrąžinant aukščiausios kvalifikacijos talentus, Lietuvoje nedirbusius daugiau nei 5 m.: darbuotojai galėtų pretenduoti į vienkartinę 4,1 MMA dydžio išmoką, o darbdaviai – į 7,2 MMA dydžio. Siūloma, kad šios išmokos būtų mokamos iki 2025 m. birželio 1 d. Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektu siekiama  sudaryti galimybę nedirbantiems asmenims, kuriems suteikiamas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas, išlikti apdraustaisiais sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Šaltinis: Seimas