Dėl 2022 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. VA-47

VMI informuoja, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalios VMI prie FM viršininko 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. VA-47 patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, kurios, atsižvelgiant į 2002 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 899 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ patvirtintų PVM už Lietuvoje įsigytas ir iš ES teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra ES  teritorijoje, taisyklių 9 punkto nuostatas, kad prekybininkas užsienio keleivio, pageidaujančio susigrąžinti PVM už prekes, prašymu privalo užpildyti deklaraciją ir perduoti ją VMI ir Muitinės departamentui naudodamasis elektroninių duomenų tvarkymo sistema, nustato PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo reikalavimus ir pateikimo VMI prie FM tvarką.

 Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-05-12 rašte Nr. RM-17907.

Šaltinis: VMI