Gyventojų pajamų mokesčiu galėtų būti remiamos tik nevyriausybinės organizacijos ir profesinės sąjungos

Seimas po svarstymo pritarė Labdaros ir paramos įstatymo pataisoms, kuriomis tikimasi sustiprinti nevyriausybinį sektorių. Teikiamu projektu siekiama, kad 1,2 proc. jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gautų tik nevyriausybinis sektorius. Ši iniciatyva Seime gimė 2004 m.  ir pagrindinis tikslas buvo paremti, paskatinti būtent nevyriausybinio sektoriaus plėtrą, tačiau vėliau į paramos gavėjų sąrašą buvo įtrauktos ir valstybinės ar savivaldybių organizacijos, kurios jau yra vieną kartą finansuojamos iš visų mokesčių mokėtojų lėšų arba, kitaip tariant, iš biudžeto lėšų. Dar 2009 m. Valstybės kontrolė nustatė, kad tokia praktika remti biudžetines įstaigas yra ydinga, nes tuomet pati paramos, pats paramos gavėjo statusas praranda esmę. Nė vienoje ES šalyje panašaus finansavimo negauna jokios nei biudžetinės, nei nuo savivaldybių priklausomos organizacijos. Siūloma, kad biudžetinės organizacijos tokios paramos nebegautų, o paramos gavėjais galėtų būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų 2025 m. sausio 1 d.

Šaltinis: Seimas