Vieną vaiką iki 12 metų auginantiems darbuotojams – papildoma poilsio diena

Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kurios leis suteikti papildomą poilsio dieną vieną vaiką iki 12 m. auginantiems darbuotojams. Šiems darbuotojams nuo rugpjūčio 1 d. bus suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per tris mėnesius). Dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę) bus suteikiamos darbuotojams, auginantiems du vaikus iki 12 m., kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs. Sudaroma galimybė dirbti ne visą darbo laiką darbuotojui, slaugančiam šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį artimąjį. Tokia teisė bus suteikta ir darbuotojams, auginantiems vaikus iki 8 m. (šiuo metu tai galioja tik auginantiems vaikus iki 3 m.).

Darbo kodekse nustatyta, kad darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 8 m., ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m., darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Šiems darbuotojams taip pat bus sudarytos galimybės dirbti jų pageidaujamu darbo laiko režimu.

Darbo kodekse įtvirtinta galimybė suteikti nemokamas atostogas ne tik slaugant sergantį šeimos narį, bet ir kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį. Darbdavys taip pat privalės suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jeigu jo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis, pvz., liga ar nelaimingu atsitikimu, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.

Pataisomis taip pat nutarta, kad darbo sutartis negalės būti nutraukiama darbdavio valia dėl to, kad darbuotojas naudojasi ar naudojosi Darbo kodekse numatytomis garantijomis.

Šaltinis: Seimas