Lietuvos ekonomikai stiprinti – beveik 1 mlrd. eurų

Lietuvos ekonomikai stiprinti ir kylantiems sunkumams įveikti iki 2023 m. pabaigos planuojama taikyti priemones, kurių bendra vertė sieks beveik 1 mlrd. eurų. Finansavimas bus skirtas įvairiems privataus ir viešojo sektoriaus projektams verslo, inovacijų, investicijų, taip pat valstybės ir verslo skaitmenizavimo bei žaliosios ekonomikos skatinimo srityse. Iki šių metų pabaigos tikimasi paskelbti kvietimų finansinei paramai už 40 proc. visos šios sumos. 

Beveik 1 mlrd. vertės Lietuvos ekonomikos planas susideda iš 3 dalių. Iki 2023 m. pabaigos apie 365 mln. eurų numatyta verslui, inovacijoms ir investicijoms, 320 mln. eurų – valstybės ir verslo skaitmenizacijai, 268 mln. eurų – žalesnei ekonomikai. Verslo, inovacijų ir investicijų srityje bus kryptingai siekiama aukšto tikslo – išlaidas moksliniams tyrimams ir plėtrai iki 2024 m. padidinti iki 1,5 proc. BVP. Iki 2023 m. pabaigos bus paskelbta MTEP veikloms skirtų kvietimų už beveik 144 mln. eurų.

Daug dėmesio bus skiriama startuoliams ir veikiantiems verslams kuriant įrankius, kurie jiems leis  lengviau persertifikuoti savo produktus, pasiekti įvairius jiems skirtus finansinius šaltinius, akceleravimo programas, veiklos optimizavimo priemones ir pan. Tam numatoma kvietimų už beveik 60 mln. eurų. Toliau kryptingai bus dirbama siekiant diversifikuoti rinkas ir pritraukti naujų investuotojų. Šioms finansinėms priemonėms numatoma 120,5 mln. eurų. Investicijos į darbuotojų įgūdžių ir gebėjimų ugdymą sieks 15 mln. eurų. Skaitmenizacijos srityje daugiausia dėmesio bus skiriama naujoms ir esamoms skaitmeninėms paslaugoms verslui ir gyventojams kurti ir tobulinti. Bus plečiamos teikiamos e. paslaugos, daugiau jų bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, taip pat numatoma skatinti atvirų duomenų naudojimą. Tam bus pradėtas taikyti įvairių priemonių paketas, kurio bendra vertė sieks 165 mln. eurų. Siekiant didesnio duomenų saugumo, bus tęsiamas valstybinių IT išteklių centralizavimas – tam numatyta 95 mln. eurų. Taip pat bus pradėta kurti lietuvių kalbos išteklius, reikalingus dirbtinio intelekto sprendimams (35 mln. eurų), numatoma skatinti e. komercijos modelių naudojimą (12 mln. eurų) ir kt.  Žaliosios ekonomikos srityje didžioji dalis lėšų bus skirta investiciniams projektams, orientuotiems į atsinaujinančius energijos išteklius, atsisakant iškastinio kuro naudojimo, taip pat veiklai efektyvinti. Tai sudarys daugiau nei 170 mln. eurų. Smulkiajam ir vidutiniam verslui numatoma 13 mln. eurų, kuriuos jis galės panaudoti tvariai pramonės transformacijai, aplinkai palankiems produktams ir technologijoms kurti. Energijos efektyvumo auditams atlikti numatoma 35 mln. eurų.

Šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerija