Informacinis pranešimas dėl 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 ir 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-128 pakeitimo

VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl VMI viršininko 2004 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.

 Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-09-14 rašte Nr. (18.18-31-1) R-3841.

Šaltinis: VMI