Dėl leidinio „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“

VMI informuoja, kad atnaujintas leidinys „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“ paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje.

Leidinyje aiškinamas PMĮ 21 straipsnio (Komandiruočių sąnaudos) ir GPMĮ 17 straipsnio (Neapmokestinamosios pajamos) nuostatų, galiojusių  2022 m. rugsėjo 1 d., taikymas.

 Šaltinis: VMI