Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dalių komentaro naujos redakcijos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad 2023-01-25 raštu Nr. (18.18-31-1 Mr) R-329 nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20  straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dalių komentaras.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-01-25 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1 Mr) R-329.

Šaltinis: VMI