Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2023 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

VMI prie FM, vadovaudamasi 2022 m. gruodžio 13 d. priimtu Kelių transporto kodekso 181 straipsnio pakeitimo įstatymu (toliau – KTK pakeitimo įstatymas), priėmė VMI prie FM viršininko 2023 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. VA-6 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl Keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Įsakymas).

Įsakymas priimtas atsižvelgus į tai, kad keleivių vežimo organizatorių vykdoma veikla patenka į nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Mokesčių administravimo įstatymo 61straipsnio, numatančio platformų operatorių teikiamos informacijos reikalavimus, apimtį, o pagal KTK pakeitimo įstatymą nuo 2023 m. sausio 1 d. pripažintas netekusiu galios Kelių transporto kodekso 181 straipsnio 4 dalies 1 punktas, kuris įpareigojo keleivių vežimo organizatorius teikti VMI informaciją apie vežėjų gaunamas pajamas ir kitus duomenis VMI nustatyta tvarka ir terminais. Keleivių vežimo organizatoriai informaciją turi teikti VMI, vadovaudamiesi nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis Mokesčių administravimo įstatymo 613 straipsnio ir Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo VMI taisyklių nuostatomis. Daugiau informacijos apie platformų operatorių (įskaitant ir keleivių vežimo organizatorius) duomenų teikimo reikalavimus galite rasti VMI interneto svetainės https://www.vmi.lt/evmi/tarptautiniai-isipareigojimai-fatca skiltyje „Tarybos direktyva 2021/514/ES (DAC 7)“.

 Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM 2023-02-02 rašte Nr. R-454.

Šaltinis: VMI