Sausio–vasario mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Finansų ministerijos duomenimis, 2024 metų sausio–vasario mėnesių valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai (be Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų) gavo 2 704,7 mln. eurų arba 3,5 proc. (92,7 mln. eurų) daugiau pajamų nei 2023 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 0,8 proc. (17,4 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš viso per sausio–vasario mėnesius gauta 2 151,3 mln. eurų ir tai sudaro 14,8 proc. patvirtinto metinio pajamų plano.  Planuojamos valstybės biudžeto pajamos 2024 metams – 14 491,7 mln. eurų.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 1 990,4 mln. eurų. Tai yra 71,6 mln. eurų arba 3,5 proc. mažiau nei 2023 metų sausio–vasario mėnesiais.

Vasario mėnesį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) surinkimo kritimas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, mažesnis nei sausio mėnesį – per vasarį pajamų iš PVM gauta 1,7 proc.  mažiau, kai sausio mėnesį – 10,6 proc. mažiau. Per abu pirmuosius šių metų mėnesius iš PVM gauta 1 198 mln. eurų pajamų. Tai yra 94,3 mln. eurų (7,3 proc.) mažiau nei 2023 metų sausio–vasario mėnesiais. Pagrindinė pajamų iš PVM mažėjimo priežastis išlieka ta pati – reikšmingas pajamų iš PVM mažėjimas ekonominės veiklos sektoriuose, deklaruojančiuose mokėtiną PVM už parduotus energinius produktus. Tokį pokytį lėmė 2022 metų gruodį‒2023 metų sausį vyravusi itin aukšta energinių produktų kaina, kuri šių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo ženkliai mažesnė. Taip pat šių metų pajamų iš PVM lygiui įtakos turėjo spartesni PVM grąžinimai PVM permoką turintiems mokesčių mokėtojams.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 805 mln. eurų. Tai 94,3 mln. eurų (13,3 proc.) daugiau nei 2023 metų sausio–vasario mėnesiais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio.

Už visas akcizines prekes per šių metų sausio–vasario mėnesius gauta 289,1 mln. eurų pajamų – 13,5 mln. eurų (4,9 proc.) daugiau nei 2023 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2023 metų gruodį–2024 metų sausį, palyginti su 2022 metų gruodžiu–2023 metų sausiu, augę tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių – alaus, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio ir degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. Pajamų iš akcizų surinkimui įtakos turėjo ir nuo 2024 metų sausio 1 dienos įsigalioję su Europos žaliuoju kursu susiję akcizų pakeitimai bei padidinti akcizų tarifai tabako ir jam alternatyviems produktams, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams. 

Pelno mokesčio gauta beveik 20 mln. eurų, tai yra 36,7 mln. eurų (64,8 proc.) mažiau nei 2023 metais per tą patį laikotarpį dėl mažesnių nei prieš metus pelno mokesčio prie pajamų šaltinio įmokų. Pažymėtina, kad pirmasis reikšmingas pelno mokesčio mokėjimas yra kovo mėnesį, suėjus avansinių įmokų terminui, todėl sausio–vasario mėnesių pelno mokesčio pajamos būna atsitiktinio pobūdžio.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 160,9 mln. eurų, tai yra beveik 89 mln. eurų (2,2 karto) daugiau nei 2023 metų sausio–vasario mėnesiais. Toks ženklus pajamų augimas palyginti su praėjusiais metais susidarė dėl kitų neišvardintų pajamų, kurių gauta 76,3 mln. eurų daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Šio pokyčio priežastis yra techniniai Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pajamų apskaitos aspektai – didžioji dalis šio prieaugio susijusi su vasario mėnesio pajamų apskaitoje šiai eilutei priskirtos didesnės dalies per vasario mėnesį sumokėto laikinojo solidarumo įnašo (likusi dalis priskirta atitinkamai laikinojo solidarumo įnašo pajamoms). Iš viso šio įnašo (nepriklausomai nuo priskyrimo skirtingoms eilutėms) per vasario mėnesį už 2023 metų IV ketvirtį gauta 69 mln. eurų.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Finansų ministerija