Vyriausybėje pristatyta Nacionalinio pažangos plano įgyvendinimo ataskaita

Finansų ministerija Vyriausybėje pristatė Nacionalinio pažangos plano (NPP) įgyvendinimo ataskaitą už 2023 m. Šioje ataskaitoje apžvelgiama NPP įgyvendinimo pažanga, identifikuojamos problemos, galimos investicijų spartos bei rodiklių pasiekimo rizikos ir teikiami su tuo susiję siūlymai.

Daugiau: https://shorturl.at/9zc7E

Šaltinis: Lietuvos Respublikos finansų ministerija