Lietuvos Laisvės varpas

 „O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“ – tokie reikšmingi diplomato Broniaus K. Balučio žodžiai yra išlieti ant Laisvės varpo, kurio garsai tarpukariu skambėjo kiekvienų iškilmių proga, primindami didingą jo simbolinę reikšmę – visų lietuvių vienybę dėl …

Vasario 16-oji ir aš

Lietuvos valstybė skaičiuoja jau 1000-metį, o po kelių dienų Lietuva švęs savo valstybingumo atkūrimo 100-metį. Ką ši data reiškia kiekvienam iš mūsų? „AAM aktualijos“ pakalbino ilgamečius savo talkininkus. Doc. dr. Dalia MAČERNIENĖ:– Išsipildė mūsų tėvų ir senelių svajonė – laisva Lietuva. …

Nepriklausomybės akto signataras Jonas Vileišis – atkurtos Lietuvos finansų ūkio gaivintojas

Pasirinko teisęTarpukario Lietuvą garsino trys broliai Vileišiai: Petras, Antanas ir Jonas. Neatsitiktinai R. Vileišytė-Bagdonienė prisiminimuose rašo: „Dėl tėvų gero vardo mums atsiverdavo daug durų.“ Būsimasis Nepriklausomybės akto signataras, įstojęs į Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, nutarė sekti brolio Petro …

Pirmasis finansų ministras

1918 m. lapkričio 9 d. prof. A. Voldemaras pranešė Valstybės Tarybos prezidiumui, kad jam pavyko sudaryti ministrų kabinetą, ir pristatė jį patvirtinti. Iš prezidiumo buvo gautas tokio turinio raštas: „<…> Mes, Valstybės Taryba, patvirtiname Ministerio Pirmininko pristatytą Kabinetą, susidedantį iš Pirmininko …

Signataro Jurgio Šaulio mokslinė ir finansinė veikla

Docentas daktaras Leonas KRIVKA iš įvairių šaltinių parinko žinių apie finansininko, Nepriklausomybės Akto signataro dr. Jurgio Šaulio (1879–1948) mokslinę ir finansinę veiklą. Dvasininku netapoAtsakyti į klausimą, kodėl Nepriklausomybės Akto signataras J. Šaulys pasiryžo tapti kunigu, nėra sunku. Tai buvo tradicinis pirmosios …