Lietuvos totoriai: puikūs kariai, stropūs ir sąžiningi dalinių iždininkai

Persų kilmės žodis „tatar“ reiškia raitą pasiuntinį su strėle ir žirgu. Totoriai Lietuvoje apsigyveno pakviesti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto, kuris įkurdino juos Trakuose, Vilniuje, netoli Alytaus ir Švenčionyse, kad jų gyvenami kaimai puslankiu saugotų Trakus ir Vilnių nuo priešų antpuolių. …