Miško ir medienos apskaita

„Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (AVNT) atsako į „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ 2021 m. rugpjūčio 20 d. paklausimą, kaip tvarkyti miško ir medienos apskaitą. Situacija1. Kaip turėtų būti tvarkoma miško apskaita?Kai įmonė nuperka žemės …

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal verslo apskaitos standartus ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai (6)

Pabaiga. Pradžia Nr. 38 (1094) 20-asis verslo apskaitos standartas (20‑asis VAS)Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ)4.3. Pagal 20-ojo VAS 29 punktą, jei nuomotojas, skatindamas sudaryti nuomos sutartį, sutinka padengti dalį nuomininko išlaidų, nuomininkas turi sumažinti nuomos sąnaudas per nuomos arba skatinimo laikotarpį.Pagal 20–ojo VAS …

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal verslo apskaitos standartus ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai (5)

Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (1094) 20-asis verslo apskaitos standartas (20‑asis VAS)Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ)1.3. Turto balansinė vertė skiriasi nuo jo tikrosios vertėsLizingo davėjo įmonėjePagal 20-ojo VAS 26 ir 27 punktus, jei lizingo davėjas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį perduoda turtą ir šio …

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal verslo apskaitos standartus ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (1094) 20-asis verslo apskaitos standartas (20‑asis VAS)Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ)1.2. Sutartyje neišskirtos palūkanosLizingo gavėjo įmonėjePagal 20-ojo VAS 9 punktą, lizingo gavėjas, gavęs turtą pagal lizingo sutartį, registruoja ilgalaikį turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus turto vertės dengimo suma, o jei …

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal verslo apskaitos standartus ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (1094) 20-asis verslo apskaitos standartas (20‑asis VAS)Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ)7. Atgalinis lizingasLizingo gavėjo įmonėjePagal 20-ojo VAS 45 punktą, jei parduotas turtas nuomojamas pagal atgalinės nuomos sutartį, kuri pagal turinį ir ekonominę prasmę yra lizingo sutartis, pelnas, gautas pardavus …

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal verslo apskaitos standartus ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (1094) 20-asis verslo apskaitos standartas (20-asis VAS)Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ)3) turto nusidėvėjimo sąnaudos (12 930 : 4 = 3 232):D 6306 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos       3 232K 1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (–)                                                    3 232.20X6–20X8 …

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal verslo apskaitos standartus ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai (1)

SUDERINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. (18.9-31-1E) RM-51332Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  2020 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. (6.18E) D2-2325 1. 20-ojo …