Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal verslo apskaitos standartus ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (1094) 20-asis verslo apskaitos standartas (20-asis VAS)Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ)3) turto nusidėvėjimo sąnaudos (12 930 : 4 = 3 232):D 6306 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos       3 232K 1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (–)                                                    3 232.20X6–20X8 …

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal verslo apskaitos standartus ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai (1)

SUDERINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. (18.9-31-1E) RM-51332Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  2020 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. (6.18E) D2-2325 1. 20-ojo …