Ar įmonės, kuri administruoja gyvenamuosius namus, iš gyventojų surinktos mėnesinės įmokos, skirtos apmokėti namų priežiūros, remonto ar atnaujinimo darbus, pripažįstamos įmonės pajamomis?

Pagal 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ nuostatas pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos kitų asmenų vardu surinktos lėšos, kadangi tai nėra veiklos tarpininko gaunama ekonominė nauda.Kai daugiabučius namus administruojanti įmonė veikia kaip tarpininkė, t. y. už fiksuoto dydžio …

Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai

 „Kokie yra finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai įmonėms ir finansinių ataskaitų sudarymo periodiškumas?“, – klausia UAB X buhalterė.Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas nustato įmonių finansinę atskaitomybę, reikalavimą atlikti įmonių finansinių ataskaitų auditą, įmonių finansinių ataskaitų skelbimo tvarką, metinio pranešimo, mokėjimų valdžios institucijoms …