Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai

 „Kokie yra finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai įmonėms ir finansinių ataskaitų sudarymo periodiškumas?“, – klausia UAB X buhalterė.Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas nustato įmonių finansinę atskaitomybę, reikalavimą atlikti įmonių finansinių ataskaitų auditą, įmonių finansinių ataskaitų skelbimo tvarką, metinio pranešimo, mokėjimų valdžios institucijoms …