Ką atskleidė finansinių ataskaitų neteikimo ir kokybės kontrolės problemų apžvalga?

Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentas parengė apžvalgą, kurioje analizavo, kodėl ūkio subjektai neteikia finansinių ataskaitų ir kyla jų kokybės kontrolės problemų.Parengti apžvalgą paskatino valstybės institucijų ir verslo organizacijų klausimai, kodėl kasmet tiek daug ūkio subjektų …

Bankroto procesai Lietuvoje

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos (AVNT) duomenimis, nuo 1992 m. spalio 15 d. – Įmonių bankroto įstatymo taikymo pradžios iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Lietuvoje bankrotas buvo paskelbtas 28 988 įmonėms, iš jų 27 059 įmonių bankroto procesas baigtas, 26 318 įmonių išregistruotos, …

Įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos paskelbė 2020 m. sausio–birželio mėnesių Juridinių asmenų bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų apžvalgą. Pagal ją, 2020 m. pirmojo pusmečio pabaigoje bankroto procesas buvo vykdomas 2770 įmonių, sprendimai …