Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki birželio 27 d. (nes birželio 25 diena yra ne darbo diena) 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama 2016 m. gegužės mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma), patvirtinta VMI prie FM …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki birželio 15 d. 1. Pelno mokestis prie pajamų šaltinio (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta VMI …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki birželio 10 d. 1. Dividendų pelno mokestis (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų …

Kaip Finansų ministerija pasiuntė buhalterius žibučių ieškoti

Viešas laiškas Lietuvos buhalteriams   Nors Finansų ministerija yra atsakinga už visos finansinės atskaitomybės sudarymo tvarkos nustatymą visiems Lietuvos vienetams, ji ar jai pavaldi įstaiga (Finansų ministerijai pavaldi įstaiga – Audito ir apskaitos tarnyba, dabar vadinama Audito, apskaitos, turto vertinimo …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki gegužės 25 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta 2016 m. balandžio mėnesio PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 …

Nepamirškite pateikti finansinių ataskaitų

Artėja finansinių ataskaitų pateikimo Juridinių asmenų registrui terminas. Šiemet jis ypatingas tuo, kad didėja privalančių teikti finansines ataskaitas juridinių asmenų ratas. 2015 m. fi­nan­si­nius duo­me­nis Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­trui pir­mą­syk teiks vie­šo­sios įstai­gos, aso­cia­ci­jos bei lab­da­ros ir paramos fon­dai. Statistikos departamento …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki gegužės 25 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta 2016 m. balandžio mėnesio PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki gegužės 16 d. (nes gegužės 15 diena yra ne darbo diena) 1. Pelno mokestis prie pajamų šaltinio (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų …

Apyvartinių taršos leidimų apmokestinimas pelno mokesčiu ir PVM

  Straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kokias pagrindines mokestines prievoles, apmokestinant pelno mokesčiu ir PVM, reikia žinoti įmonėms, savo veikloje naudojančioms apyvartinius taršos leidimus.   Apyvartiniai taršos leidimai Įmonės, vykdančios atitinkamą veiklą, susiduria su apyvartiniais taršos leidimais, dėl kurių praktikoje …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki gegužės 10 d. 1. Dividendų pelno mokestis (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų …

Deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

  LR mokesčių administravimo įstatymas nustato, kad mokesčių deklaracijos turi būti pateiktos įstatymo nustatytais privalomais terminais. Visgi neretai praktikoje susiduriama su nenumatytomis aplinkybėmis, kai asmenys neturi galimybių laiku pateikti deklaracijas. Tokiu atveju nereikia pamiršti, kad tam tikrais įstatymo nustatytais atvejais …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki gegužės 2 d. 1. Gyventojų pajamų mokestis (M, D) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų Lietuvoje deklaracijos FR0531 forma ir jos …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki balandžio 20 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Specialios schemos (telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema, nustatyta PVM įstatymo XII skyriaus penktajame skirsnyje) …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki balandžio 15 d. 1. Pelno mokestis prie pajamų šaltinio (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta VMI …

Gerinamos verslo sąlygos ir kovojama su agresyviu mokesčių planavimu

Seimas priėmė Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama pagerinti verslo sąlygas, taip pat užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui. Įstatymas paskelbtas Teisės aktų registre (2016-06346). Jis įsigalios 2017 m. sausio 1 d. Siekiant užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui, Pelno mokesčio įstatymo …

Viešosios įstaigos taps skaidresnės

Vėl artėja finansinių ataskaitų pateikimo Juridinių asmenų registrui terminas. Šiemet jis ypatingas tuo, kad didėja privalančių teikti finansines ataskaitas juridinių asmenų ratas. 2015 m. fi­nan­si­nius duo­me­nis Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­trui pir­mą­syk teiks vie­šo­sios įstai­gos, aso­cia­ci­jos bei lab­da­ros ir par­amos fon­dai. Statistikos …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki balandžio 11 d. (nes balandžio 10 diena yra ne darbo diena) 1. Dividendų pelno mokestis (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas …