Atostogos už jūrų marių, bet ES

Atostogos už jūrų marių, bet ES Geografija Vakarinėje Afrikos pakrantėje esantis Kanarų salynas priklauso Ispanijai, tačiau atostogauti čia ne taip brangu, kaip Palangoje. Salyną sudaro Gran Kanarija, Tenerifė, La Palma, La Gomera, El Chiero, Fuenteventura ir Lanzarotė bei keletas smulkesnių …

Amžina Ka­na­rų va­sa­ra

Amžina Ka­na­rų va­sa­ra Ka­na­rų sa­ly­nas pri­klau­so Is­pa­ni­jos Ka­ra­lys­tei, ta­čiau iš­si­dės­tęs prie va­ka­ri­nių Af­ri­kos kran­tų, apie 100 km nuo juo­do­jo že­my­no. Sa­ly­ną su­da­ro Te­ne­ri­fė, Gran Ka­na­ri­ja, La Go­me­ra, La Pal­ma, Lan­za­ro­tė, El Chie­ro ir ke­le­tas smul­kes­nių sa­lų. Skai­čiai Te­ne­ri­fė pa­si­tin­ka plius …