Dėl grynųjų pinigų operacijų

2022 m. vasario 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 164 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, kuriuo nuo 2022 m. gegužės 1 d. netekusiu galios pripažįstamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas …